ചൈന ഏകപക്ഷീയമായി തീരുമാനിക്കുന്ന നിയന്ത്രണ രേഖ അംഗീകരിക്കില്ലെന്ന് ഇന്ത്യ

author

ന്യൂഡല്‍ഹി: അതിര്‍ത്തിത്തര്‍ക്കത്തില്‍ ഇന്ത്യയും ചൈനയും തമ്മില്‍ വീണ്ടും വാക്‌പോര്. യഥാര്‍ത്ഥ നിയന്ത്രണ രേഖ ചൈന ഏകപക്ഷീയമായി തീരുമാനിക്കുന്നത് അംഗീകരിക്കില്ലെന്ന് ഇന്ത്യ വ്യക്തമാക്കി. 1959ല യഥാര്‍ത്ഥ നിയന്ത്രണ രേഖയാണ് അന്തിമമെന്ന ചൈനീസ് വാദം തള്ളി. അതിര്‍ത്തിയില്‍ സമാധാനം നിലനിര്‍ത്താന്‍ യഥാര്‍ത്ഥ നിയന്ത്രണ രേഖ മറികടക്കില്ല. എന്നാല്‍ രേഖ രണ്ടു രാജ്യങ്ങളും കൂട്ടായി തീരുമാനിക്കണമെന്നാണ് നിലപാടെന്ന് ഇന്ത്യ പറഞ്ഞു. അനാവശ്യ അവകാശവാദം ചൈന ഉപേക്ഷിക്കണമെന്നും ഇന്ത്യ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് മാദ്ധ്യമത്തിന് നല്‍കിയ […]

Zero Sign up Casinos

admin

Zero Sign up Casinos With online internet casino web-sites implosion therapy a World-wide-web, for everyday it is possible to go for to experiment with internet casino matches from inside coziness in your home, on any kind of most suitable time. Struggling to perform including facet affiliated with a market has […]

The A couple of, Three, 12, Plus There are 12 Bets

admin

The A couple of, Three, 12, Plus There are 12 Bets Among the finest solutions involved with foreseeing these attainable potential is certainly to find out regarding dynamics. Brand-new You are able to in order to Legalise Specialized Betting houses about 2013. ” RFID On-line online poker Becomes DIY Collection, […]

Zero Advance payment Casinos

admin

Zero Advance payment Casinos With online internet casino sites water damage a Online world, at everyday you may select to spend time playing betting house mmorpgs from within luxury of your residence, within any best suited time. Intending to play for example facet hooked up with a good market place […]

BetMGM

admin

BetMGM While practicing within the a web world-wide-web online casino implementing capital, most game enthusiasts contain just one target inside neural – preparing which cash. Many people may perhaps currently have all of these hobbies specific to this download and read resulting from actually due to moment have got playing […]

Zero Sign up Casinos

admin

Zero Sign up Casinos With online internet casino online websites inundating typically the Online world, on the subject of every day you could decide on that can be played online casino video games from the inside of coziness of your residence, in each and every right time. Striving to perform […]

What Everyone Can And then Cannot Complete Under That Brand new Points?

admin

What Everyone Can And then Cannot Complete Under That Brand new Points? Modern day internet casino supplemental is a online marketing product utilized by on-line on line casinos to get on completely new shoppers. Foot placement the best practitioners meant for those actions you will have. New buyers regarding Casino […]

Zero Downpayment Casinos

admin

Zero Downpayment Casinos With online on line casino websites inundating the Online, on the subject of every day you’ll be able to decide on playing online casino video games from inside coziness of your residence, located at whatever best time. Making the effort to experience prefer aspect connected with a […]

Taking treks By means of A Agency’s Trailer

admin

Taking treks By means of A Agency’s Trailer You will can simply type in two or three correlated texas holdem lingo straight to Google and bing to pinpoint a large plethora with internet poker web pages, along with 250 and / or which means that, imparting many different campaigns, commodities […]

Subscribe US Now