കോയമ്പത്തൂരിൽ കാട്ടാനക്കൂട്ടം വനപാലകനെ ആക്രമിച്ചു

തിങ്കളാഴ്ചയാണ് കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഒറ്റപ്പെട്ട കാട്ടാന ആന ഫോറസ്റ്റ് ഗാർഡിനെ ആക്രമിച്ചത്.വേട്ട വിരുദ്ധ വാച്ചർ മോഹന്റെ (36) നില തൃപ്തികരമാണെന്ന് വനം വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു. വനംവകുപ്പ്...

Read more

Recommended